21 januari 2010

Högt betyg när Bibliotekstjänst recenserar Ögonblick

I BTJ:s senaste häfte recenseras Ögonblick från ett Möllevången i förvandling. Lektören Bo Gentili parafraserar fotografen själv, när han säger att Möllevången idag bebos av akademiker, flyktingar, konstnärer, arbetslösa, arbetare, kriminella och musiker. Och fortsätter: ”Jesper Blomqvist porträtterar dem, svartvita bilder var och en värd att stanna upp inför. Ett dokumentärt samtidigt konstnärligt gestaltat fotografi.”
Vidare konstaterar han att detta inte bara är ”ännu en fotobok”, eller ”ännu en bok om Möllevången”: ”Istället vill jag framhålla bokens unika karaktär, dess förnäma bildmaterial.” (Källa: BTJ, Bo Gentili, BRT-häfte nr 4, 2010)
Som förläggare kan jag bara instämma.
Fotnot: Bibliotekstjänst, BTJ, levererar medieprodukter och informationstjänster till bibliotek, universitet, företag och organisationer i Sverige. Varannan vecka utkommer BTJ-häftet där de böcker recenseras som anses vara av intresse för företagets kunder.