14 oktober 2010

Boken i mycket gott sällskap

Sällan har det publicerats så många Malmöskildringar i bokform som just nu. Därför var det extra rolig läsning att ta del av Bo Gentilis, stadsbibliotekets Malmöexpert, tre favoriter ur höstens bokfauna. Se här.