26 november 2009

'Gatustilleben' som blev 'Ögonblick'

Det var de här bilderna som tillsammans med ett citat av Mikael Wiehe fick mig att bli intresserad av Jesper Blomqvist bildsvit från Möllevången. Som redaktör för medborgartidningen Södra innerstaden i Malmö var jag annars rätt less på allt prat om ”Möllan”; alla klichéartade hissningar och dissningar av området. Men detta var något annat. Det var fotografier som lyfte fram möllevångsborna själva, och inte de egenskaper och förhållanden som vi med förtjusning eller förskräckelse projicerar på området.
För första gången tyckte jag att någon hade uppmärksammat den brokiga skara av alldeles vanliga människor som lever sina liv på Möllevången, i skuggan av alla myter och exotiska berättelser om stadsdelen. Men så är Jesper också möllanit, boende på en av pulsådrorna i området, Kristianstadsgatan, där förövrigt också undertecknad en gång bott.

Titeln på den bok som kommer att nå boklådorna lagom till julhandeln var länge: Gatustilleben – om Möllevången och de som bor där. Det var ett försök att sätta fingret på en känsla som jag tycker genomsyrar bilderna; det vi ser är frysta ögonblick av det liv som pågår på gatan – dygnet runt, året runt – vare sig vi andra tar någon notis om det eller inte. De allmänmänskliga uttrycken sade mig samtidigt att det kunde ha varit vilken gata som helst i någon liknande del av världen. I den meningen tyckte jag att bildsviten handlade om något större än Möllevången. Med begreppet stilleben (från tyskans still leben, 'orörligt liv') ville jag poängtera att bilderna inte bara avhandlade ett stycke flyktig områdeshistoria, utan också aspekter av livet som förblir opåverkade av tid och rum: glädje, sorg, längtan etcetera.
Men efter många om och men visade det sig att sammansättningen med förledet ’gatu-’ inte klickade som jag hade tänkt mig (för en yngre generation klickade inte ens ordet ’stilleben’, alla gånger), så vi beslöt att ändra titeln till en mer konkretiserande sådan.
Som någon påpekade blev det kanske inte den mest originella titel en fotobok kan ha, men den berättar å andra sidan något mycket centralt om Jespers ambition med bilderna och denna bok. Med hans egna ord:
–Jag ville fånga Möllevångens särart, så som jag uppfattar att området är just idag. Här finns fortfarande en social, etnisk, kulturell och ekonomisk mångfald. Bilderna skildrar kanske ett tillstånd i väntan på något annat.
Efter ett praktexempel på en kill your darling, blev titeln istället: Ögonblick från ett Möllevången i förvandling.
En synnerligen träffande titel, trots allt.
/ Henrik Eklundh Paglert

MÖLLEVÅNGEN
Stad: Malmö
Stadsdel: Södra innerstaden
Folkmängd: 10 042
Andel utrikesfödda: 32 procent
Andel 19–44-åringar: 59 procent
Andel förvärvsarbetande: 56 procent
Andel registrerat arbetslösa: 4 procent
Andel studerande: 11 procent
Andel värnpliktiga: 0,03 procent
Andel förtidspensionerade: 5,6 procent
Andel socialbidragstagare: 14 procent
Antal krogar: 27
Antal övervakningskameror: 4
Antal googleträffar: 41 000